Hyr gym till jobbet!

Tillsammans skapar vi en träningsanläggning som inspirerar såväl nybörjaren som den träningsvane.

 
Enkelt.

När ni tecknar avtal med oss levererar vi nyckelfärdigt. Anläggningen installeras enligt överenskommelse. Därefter utför vi löpande service och underhåll.

Vi kommer löpande med förslag på aktiviteter och teman för verksamheten, som vi planerar och genomför.

 
Tryggt.

Vi tar ett totalansvar för anläggningen. Genom vårt kvalitetssäkringsavtal garanterar vi en ändamålsenlig anläggning som är i gott skick under hela avtalstiden.

Vid eventuella brister är servicetekniker på plats senast nästkommande vardag. INGA extra kostnader. ALLT ingår; resor, servicetid och reservdelar.

 

 
Lönsamt.

Vi vill skapa en anläggning som tilltalar alla målgrupper. För att hålla i intresset ger vi er dessutom möjligheten att komplettera eller byta utrustning under avtalstiden.

Vi erbjuder därutöver ett aktivt arbete med mekanismerna bakom regelbunden träning, för att höja deltagandet bland de minst aktiva. En grupp lönsam att investera i.

 

*

*

*

*

*