Vi tror på kraften i piggare, gladare och friskare medarbetare.

De enskilda behoven kan se väldigt olika ut. Därför tycker vi att det är viktigt med flexibla lösningar.

I Munktellstaden på vår anläggning erbjuder vi en lugn och personlig miljö. Här kan du träna, få konsultation och  terapeutiska behandlingar. Verksamheten kan även bedrivas på plats ute hos er. Alla våra tjänster går att få direkt på arbetsplatsen, även egen träningsanläggning!

I personliga samtal uppmärksammas medarbetarens möjligheter till att utveckla sig och sin hälsa mot en sundare livsstil.

Strategisk friskvårdspartner

– Utveckla er friskvård tillsammans med oss!

Vi är en totalleverantör av friskvård som har kapaciteten att möta både stora och små behov inom träning, kost, coachning, föreläsningar, massage och andra terapeutiska behandlingar.

Friskvården sker på era villkor – När ni vill och var ni vill. Förutom på vår anläggning i Munktellstaden, går de flesta av våra tjänster att få även på arbetsplatsen, t.o.m. egen träningsanläggning som vi installerar och underhåller.

Vi vill utveckla er friskvård tillsammans med er, med målsättningen att det alltid ska vara enkelt, tryggt och lönsamt både för HR och medarbetare.

 
Enkelt.

Det är viktigt för oss att vårt samarbete upplevs enkelt både för den anställde att nyttja och för HR att administrera.

Oavsett om det rör sig om en enstaka inspirationsföreläsning eller ett friskvårdsprojekt över ett helt år, vill vi förenkla för alla parter.

 

 
Tryggt.

När tiden inte finns att själva driva friskvårdsaktiviteter från start till mål, tar vi ansvaret att planera, genomföra och följa upp utifrån givna ramar.

Vår utgångspunkt är alltid att skapa så mycket värde som möjligt utifrån givna resurser. Vi tror på långa relationer med nöjda kunder.

 

 
Lönsamt.

Vi har förstått att många arbetsgivare brottas med att nå de som är minst hälsosamma och minst fysiskt aktiva, en grupp lönsam att investera i.

Vi verkar för lönsammare friskvård. Vårt fokus är att höja deltagandet. Det gör vi genom att möta varje grupp på sin nivå.

Daniel Jomalm och Andreas Eriksson företag
Daniel Jomalm, VD och
Andreas Eriksson, Platschef

*

*

*

*

*