Avtalsvillkor.

Kortet gäller från godkännandet av detta avtal med den bindningstid som du valt, därefter löpande med 1 månads uppsägningstid.

Kortet är personligt och kan ej överlåtas.

Kortet kan frysas vid uppvisande av sjukintyg.

Säsongsmässiga förändringar av bemannade öppettider berättigar ej till kompensation.

*

*

*

*

*