Kombi-kort

ALLA träningsformer inklusive Primal Gym

395 kr/månad ¹
445 kr/månad ²
495 kr/månad ³
595 kr för månadskort

Årskort

4450 kr

Halvårskort

2550 kr

Kort 3 månader

1495 kr

Engångsträning

90 kr

Gym

Styrketräning och kondition

295 kr/månad ¹
345 kr/månad ²
395 kr/månad ³
495 kr för månadskort

Årskort

3250 kr

Halvårskort

1950 kr

Kort 3 månader

1095 kr

Engångsträning

75 kr

Vibration

Vibrationsträning

295 kr/månad ¹
345 kr/månad ²
395 kr/månad ³
495 kr för månadskort

Årskort

3250 kr

Halvårskort

1950 kr

Kort 3 månader

1095 kr

Engångsträning

75 kr

Personlig träning
 3h pt*

1500kr

 5h pt*

2250 kr

10h pt*

4000 kr

15h pt*

5500kr

*Inklusive kroppsfettsanalys och muskel-/rörlighetstester

Övriga tjänster
Kroppsfettsanalys + konsultation

250kr

Konditionstest

200kr

Styrke- & rörlighetsanalys
inkl. personligt träningsprogram

400kr

Kost- & näringsrådgivning av PT

300kr
60 min

Passernyckel
För träning 05 – 23 ALLA dagar
Vid autogiro

+25 kr/månad

Vid årskort

250 kr

Vid halvårskort

125 kr

Vid kort 3 månader

75 kr

¹ vid 12 månaders bidningstid
² vid 6 månaders bindningstid
³ vid 3 månaders bindningstid

Efter bindningstidens slut gäller löpande en månad i taget.